Herroepingsrecht

Uitleg herroepingsrecht

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument in beginsel, bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, een zogenaamd herroepingsrecht.

 Dit recht geeft de consument als opdrachtgever de mogelijkheid om bij deze dienstverlening de gegeven opdracht binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit geldt uitsluitend voor consumenten.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je HUISGELUK via een ondubbelzinnige verklaring

(bv. schriftelijk per post of e-mail naar jenny@huisgeluk.nl) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.

 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 HUISGELUK stort binnen veertien kalenderdagen na het herroepen van de overeenkomst een eventueel betaald bedrag terug. Zij betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 Als is overeengekomen de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je HUISGELUK ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 Het herroepingsrecht geldt niet wanneer je als consument instemt met het volledig leveren van de dienstverlening binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand hebt gedaan van het herroepingsrecht.

 

Huisgeluk
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle

KVK:  50995308
BTW nummer: NL001424079B69

Telefoonnummer: 06 5197 1823
Emailadres: jenny@huisgeluk.nl

 

 

 

 

Formulier voor herroeping

Dienstverlening
Dit formulier alleen invullen en wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Huisgeluk
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle

Emailadres: jenny@huisgeluk.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

  • De levering van de volgende dienst: …………………………………., gesloten op …………………..herroep, omdat…………………………………………………………………………………….. (reden van herroeping, niet verplicht om in te vullen)
  • Naam consument …….
  • Adres consument …….
  • Bankrekeningnummer en tenaamstelling ……..
  • Datum …….
  • Handtekening consument …….  (alleen wanneer op papier wordt ingediend)